ROZVOD

nemusí být vaše nejhorší zkušenost

Chci pomoc s rozvodem

VÝŽIVNÉ

potřebujete sepsat dohodu o výživném nebo požádat soud o změnu výše výživného?

Chci pomoc s výživným

Rozvodový právník specialista na rodinné právo

Advokátka Mgr. Hana Horáková

advokátka Hana Horáková

ROZVOD

Chcete požádat o rozvod? Sepíši s Vámi žádost o rozvod a se vším Vám, nejen u soudu, pomohu.

Váš rozvod může proběhnout hladce a se zachováním klidných vztahů s bývalým partnerem do budoucnosti. Rozvody manželství představují často velmi stresující zážitek. Mou snahou je, aby se Váš rozvod nestal zároveň Vaší nejhorší životní zkušeností. Vždy se v první řadě snažím jménem klienta dohodnout s protistranou na smírném a kompromisním řešení vypořádání majetku i úpravy poměrů nezletilých dětí. Ne vždy je však dohoda možná a situaci musí řešit soud. Pak jsem připravená hájit Vaše zájmy i v soudním řízení.

VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU

Vypořádání společného jmění manželů (SJM) a další majetkovoprávní jednání

Ať už se rozvádíte nebo jde o vypořádání podílového spoluvlastnictví osob žijících ve společné domácnosti, které nejsou sezdané, je třeba uzavřít dohodu, ve které se účastníci domluví na rozdělení společného majetku (v případě manželů - společného jmění manželů (SJM).

Pokud mezi partnery nelze dosáhnout dohody, další možností je mediace, a pokud ani ta nepomůže, rozhodne o rozdělení majetku soud.

VÝŽIVNÉ

Výživné pro nezletilé i zletilé dětem

Pomohu Vám připravit dohodu o výši výživného nebo podám návrh na určení či zvýšení výživného soudem.

  • výživné pro nezletilé děti
  • výživné pro zletilé děti

ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ

Pomohu Vám vyjednat a sepsat dohodu o formě péče, výši výživného a styku rodičů s nezletilými dětmi po rozvodu či rozchodu rodičů, nebo se budu v těchto věcech na základě Vašeho návrhu domáhat rozhodnutí soudu.

Nedílnou součástí rozvodu pokud mají manželé nezletilé děti, je i úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. Stejně tak je třeba upravit poměry nezletilých dětí, jejichž rozcházející se rodiče nejsou manželé a nejsou schopni se na poměrech svých dětí dohodnout.

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo

Kauzy rodinného práva řeším komplexně. Tedy nejen rozvod manželství samotný, ale také otázky určení či popření otcovství, výchovy a výživy nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů, práv a povinností společného bydlení a další potřebné otázky. Vždy se pokusím vyjednat s protistranou uzavření dohody, v případě neochoty druhé strany ke kompromisu, jsem připravena Vás zastupovat v řízení před soudem.

DOHODY A SMLOUVY

Kupní smlouva, darovací smlouva, dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Potřebujete sepsat kupní smlouvu, darovací smlouvu, dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo jinou soukromoprávní smlouvu? Obraťte se na mne.

pozvánka na kurz rodinné mediace

Právní poradna - rodinné právo

Nejčastější „pověry“

nejen v otázkách výživného

Při střídavé péči se výživné neplatí

Není pravda, výživné je při střídavé péči vyměřováno oběma rodičům a to podle stejných kritérií jako při péči jednoho rodiče. Tedy příjmově silnější rodič hradí výživné vyšší než rodič s nižšími příjmy. I v případech, kdy rodiče mají téměř stejné příjmy je oběma rodičům stanovena konkrétní, byť stejné částka výživného.

Reference

Slovy mých klientů

“Mgr. Hana Horáková nemohla být jako právník lepší, a to ve všech ohledech. S právníky všeobecně nemám dobré zkušenosti, dle mého názoru dost často klientovi spíše uškodí, ať už svojí neschopností, pasivitou nebo nehoráznými cenami, za které klient získá zpět minimum. Nic z toho u Mgr. Horákové neplatí a já jsem velice ráda, že jsem podstoupila soud o zvýšení alimentů právě s ní. Číst dál...

“Na paní doktorku Horákovou jsem přišel úplnou náhodou. Nacházel jsem se v nelehké životní situaci, do čehož mě ještě bývalá partnerka zažalovala o výrazné zvýšení výživného. U soudu jsem nikdy nebyl (předtím jsme se dohodli) a tak jsem hledal advokáta na internetu. Absolvoval jsem dvakrát vstupní konzultaci u jiných právníků, ale nebylo to ono - sice z nich vyzařovala erudice, ale neviděl jsem zájem o můj případ. Pak jsem navštívil i paní Horákovou a věděl jsem, že "toto je ono". Studnice rad a zkušeností a laskavý empatický přístup."

"Služby paní Horákové velmi doporučuji. Oceňuji preciznost, lidský přístup a také mi její rady ušetřili nemálo dalších výdajů. Po více zkušenostech, kdy jsem se setkala s diletantstvím a předraženými službami u těch, kterým bylo jedno jak u soudu pochodím, jen když zaplatím fakturu, už nehledám jinde. Dovedla do úspěšného konce jako v pořadí třetí právník můj rozvod, vypracovala pro mne různé druhy smluv. Zároveň oceňuji, že na témata, které nejsou její specializací, mi doporučila stejně kvalitní kolegy. Číst dál...

Potřebujete pomoc? Obraťte se na mne!

Advokátka Mgr. Hana Horáková

Mánesova 53
120 00 Praha 2

Telefon:
+420 605 852 241
E-mail:
horakova@rozvod-vyzivne.cz

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, vyplňte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte váš telefon, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup