Jak se stanoví výše výživného?

výživné alimenty

 

Vždy podle situace a podmínek vkonkrétní rodině, což je odpověď i na relativně častou otázku – Proč mám takové výživné, když soused či kamarádka má také dvě děti a platí či dostává výživné úplně jiné?

Soud určuje výživné zejména podle příjmové a celkové majetkové situace obou rodičů a podle potřeb a nákladů dětí, ale nejsou to kritéria jediná. Existují sice doporučující tabulky výživného, které ale nejsou pro soudy závazné a soudci znich většinou vycházejí pouze orientačně, a to ještě ne vždy a všichni. Ztěchto tabulek však vycházejí všechny internetové „kalkulačky výživného“ , které Vám sdělí výši výživného spřesností na koruny.

Soudy při stanovení výše výživného nevychází jen z příjmu a majetkové situace rodičů, ale zřady dalších věcí. Kromě jiného také zkoníčků dětí, jejich zdravotního stavu, zcelkové životní úrovně rodiny, popř. rodiče, z rozsahu, způsobu, případně i „náročnosti“ osobní péče a z dalších podstatných skutečností, které často jsou v rodinách velmi rozdílné. Jediným vždy platným a hlavním hlediskem soudu je zájem dítěte, který může a také často je, každým zrodičů spatřován jinde či jinak.