Rozvod manželství

Rozvod nemusí být Vaše nejhorší zkušenost...

Chcete požádat o rozvod?

Pomůžu vám sepsat žádost o rozvod a vše vyřídím za vás.

hana horakova rozvodovy pravnik prahaPotřebujete poradit s rozvodem?

Ráda vám pomůžu sepsat a podat:

  • žádost o rozvod
  • žalobu nebo dohodu o majetkovém vyrovnání
  • žalobu nebo dohodu o poměrech Vašich nezletilých dětí

Váš rozvod může proběhnout hladce a se zachováním klidných vztahů s bývalým partnerem do budoucnosti.

Rozvody manželství představují často velmi stresující zážitek. Mou snahou je, aby se váš rozvod nestal zároveň vaší nejhorší životní zkušeností.

Vždy se v první řadě snažím jménem klienta dohodnout s protistranou na smírném a kompromisním řešení dělení majetku i poměrů nezletilých dětí. Pokud dohoda není možná, budu Vaše zájmy hájit v řízení před soudem.

Součástí mých služeb je i drobné občerstvení ve formě nápojů.

Kontaktujte mne a domluvte si třeba jen nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 605 852 241

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, vyplňte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte váš telefon, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup

Chcete to raději probrat ústně? Zavolejte mi a domluvte si i nezávaznou konzultaci!

Nejčastější „pověry“

nejen v otázkách rozvodu

Bez souhlasu manžela/manželky se nemůžu rozvést

Není pravdou. Souhlas druhého manžela je nutný pouze pro tzv. nesporný, dohodnutý rozvod. Pokud jeden z manželů nesouhlasí, je třeba podat návrh na rozvod manželství, formou tzv. sporného rozvodu, tedy s uvedením důvodů, které podle názoru navrhujícího manžela k rozvodu manželství vedly. Soud pak o takovém návrhu rozhodne i přes nesouhlas druhého manžela ze své moci úřední a v naprosté většině manželství rozvede.

Jaké potřebuji doložit doklady k sepsání žádosti o rozvod?

K podání žádosti o rozvod je třeba jen kopie oddacího listu, kterou je třeba přiložit k žádosti, originál je potřebné sebou vzít k soudnímu jednání.

Jak dlouho trvá rozvod?

Většinou je jednání nařízeno do dvou až tří měsíců od podání návrhu. Není však výjimkou, že jednání je nařízeno v řádu týdnů od podání návrhu. Rychlost určení termínu jednání závisí nejen na aktuálním vytížení soudu a soudce, ale také na typu rozvodového řízení. Nesporné tzv. domluvené rozvody bývají často nařizovány rychleji. Projednání takových návrhů před soudem je relativně rychlé a průběh předvídatelný, proto je soud může zařadit místo zrušených či odročených jednání, která byla nařízena dříve.

K čemu potřebuji vyznačení právní moci na rozsudku o rozvodu?

Pouze rozsudek s vyznačenou doložkou právní moci je dokladem o tom, že manželství skutečně bylo rozvedeno. Bez vyznačení doložky právní moci je zřejmé pouze to, že soud tento rozsudek vydal, ale už nikoli to, zda toto je skutečně rozhodnutí konečné a v této věci definitivní. Nepříjemná komplikace by mohla bez doložky právní moci na rozvodovém rozsudku vzniknout zejména při uzavírání nového manželství.

Ztratili jsme oddací list, jak získat nový?

Je třeba se obrátit na matriku obvodního či obecního úřadu, před kterým byl sňatek uzavírán a ta Vám vydá kvalifikovaný duplikát. Většina úřadů je schopna vydat duplikáty v podstatě na počkání.

Co dělat, když neznám bydliště druhého manžela?

Do návrhu na rozvod manželství je třeba uvést co možná nejvíce informací o možných spojení a kontaktech na druhého manžela, což soudu může zjednodušit práci a projednání rozvodu urychlit. Soud pak bude "hledat" druhého manžela prostřednictvím centrální evidence obyvatel a dalších rejstříků, případně použije ustanovení občanského soudního řádu pamatující na tyto situace. V těchto případech je třeba počítat s výrazně delší dobou, než bude manželství soudem pravomocně rozvedeno.

Musím chodit osobně k rozvodovému soudu?

Zákon soudu ukládá provést výslech obou manželů, a to jak při rozvodu nesporném, domluveném tak i při rozvodu sporném, od kterého soud může upustit jen ve výjimečných případech. V odůvodněných případech může soud také na základě žádosti manžela od jeho výslechu upustit a věc projednat bez jeho přítomnosti. Vyhovění této žádosti je vždy na rozhodnutí soudu, který posuzuje každou žádost individuálně a vyhovět jí není povinen. Někteří soudci v případě nesporného, domluveného rozvodu činí dotaz, zda manželé trvají na osobní účasti u jednání a v případě záporné odpovědi, pak o rozvodu manželství rozhodnou bez jednání. Jedná se však o ojedinělé případy.