Výživné

Vyživné jsou peníze pro děti, nikoli pro rodiče...

Potřebujete požádat o stanovení výživného nebo změnu jeho výše?

Pomůžu vám sepsat žalobu nebo dohodu o výši výživného

hana horakova rozvodovy pravnik praha

Důvody pro změnu výše výživného:

  • Změna poměrů na straně dítěte nebo některého z rodičů (nižší či vyšší výše příjmů, zásadní změna životní situace apod.)
  • Vyšší náklady dětí s ohledem na jejich věk, zdravotní stav, koníčky apod.
  • Od poslední úpravy uplynulo již několik let a je třeba výživné zvýšit s ohledem na navýšení běžný nákladů dětí

Chcete vědět, zda je požadovaná výživného přiměřeně vysoká? Je pro Vás lepší se dohodnout nebo nechat stanovit výši výživného soudem?

Ať už jste na straně rodiče, který žádá o výživné nebo naopak na straně povinného a potřebujete poradit, můžete se na mne s důvěrou obrátit.

Potřebujete sepsat dohodu či pomoci s uzavřením dohody  o výživném pro nezletilé či  zletilé děti,  poradit s odpovídající výší výživného,  nemůžete se na výši výživného dohodnout, pokusím se o dohodu s protistranou, pokud dohoda nebude možná,  připravím a podám návrh na stanovení výživného soudem dle Vašeho návrhu,  a to pro nezletilé i zletilé děti.

Sepíši žalobu a budu Vás zastupovat  před soudem v řízení o výživném nerozvedeného manžela či manželky.

Kontaktujte mne a domluvte si třeba jen nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 605 852 241

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, vyplňte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte váš telefon, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup

Chcete to raději probrat ústně? Zavolejte mi a domluvte si i nezávaznou konzultaci!

osvedceni mediace1certfikat nastaveni vyzivneho 1

Nejčastější „pověry“

nejen v otázkách výživného

Při střídavé péči se výživné neplatí

Není pravda, výživné je při střídavé péči vyměřováno oběma rodičům a to podle stejných kritérií jako při péči jednoho rodiče. Tedy příjmově silnější rodič hradí výživné vyšší než rodič s nižšími příjmy. I v případech, kdy rodiče mají téměř stejné příjmy je oběma rodičům stanovena konkrétní, byť stejné částka výživného.

Časté dotazy o výživném

Do kolika let se platí výživné na děti?

Zákon stanoví, že výživné jsou rodiče povinni platit do doby, než je dítě schopné se samostatně živit, tedy doba hrazení výživného není omezena konkrétním věkem. V naprosté většině případů trvá povinnost hradit výživné minimálně do ukončení střední či vysoké školy, bez ohledu na to, zda již dítě dosáhlo zletilosti, tedy 18. let či nikoli. Dosažením 18. let dochází pouze k tomu, že výživné se hradí přímo zletilému dítěti a již nikoli k rukám oprávněného rodiče a případnou žalobu na zvýšení výživného podává již zletilé dítě. Samozřejmě v případě, že dítě po ukončení základní školy nastoupí do zaměstnání, končí povinnost hradit výživné v okamžiku nástupu do zaměstnání.

Povinnost hradit výživné může být přiznána i v situaci, kdy zletilé dítě pokračuje ve studiu po jeho přerušení či po vyučení se rozhodne dále pokračovat v nástavbovém či obdobném studiu. V těchto situacích soud přihlíží nejen k zájmu dítěte, ale i k tomu, zda v konkrétním případě není požadavek hrazení výživného v rozporu s dobrými mravy.

Jak se stanoví výše výživného?

Vždy podle situace a podmínek v konkrétní rodině, což je odpověď i na relativně častou otázku – Proč mám takové výživné, když soused či kamarádka má také dvě děti a platí či dostává výživné úplně jiné?

Soud určuje výživné zejména podle příjmové a celkové majetkové situace obou rodičů a podle potřeb a nákladů dětí, ale nejsou to kritéria jediná. Existují sice doporučující tabulky výživného, které ale nejsou pro soudy závazné a soudci z nich většinou vycházejí pouze orientačně, to ještě ne vždy a všichni. Z těchto tabulek však vycházejí všechny internetové „kalkulačky výživného“, které Vám sdělí výši výživného s přesností na koruny.

Soudy při stanovení výše výživného nevychází jen z příjmu a majetkové situace rodičů, ale z řady dalších věcí. Kromě jiného také z koníčků dětí, jejich zdravotního stavu, z celkové životní úrovně rodiny, popř. rodiče, z rozsahu, způsobu, případně i „náročnosti“ osobní péče a z dalších podstatných skutečností, které často jsou v rodinách velmi rozdílné. Jediným vždy platným a hlavním hlediskem soudu je zájem dítěte, který může a také často je, každým z rodičů spatřován jinde či jinak.