Právní poradna

Hana Horáková Kurz rodinné mediace

Kurz rodinné mediace s Mgr. Hanou Horákovou

Ve spolupráci s Institutem pro mediaci a pracovní vztahy jsem se podílela coby lektorka na kurzu Rodinné mediace, které jsme již avízovali na našich webových stránkách a Facebooku.

výživné pro děti

Je co nejvyšší výživné za každých okolností to nejlepší pro nezletilé dítě?

Při rozvodu či rozchodu rodičů se  většina rodičů usilujících o svěření nezletilého dítěte do své v péče, snaží  dosáhnout placení co nejvyššího výživného ze  strany druhého rodiče. V těchto případech, pokud nejde o emocionální boj či mstu mezi rodiči,  se takový rodič  pouze snaží zajistit nezletilému dítěti maximálně možné nejlepší materiální podmínky, v mnoha případech tak rodič jedná i ze strachu či obavy z možného nedostatku financí pro potřeby nezletilého dítěte. 

 rozhodování o péči o nezletilé děti

Aktuální trend v soudním rozhodování o péči o nezletilé děti

Rozhodování soudu o  výchově a výživném nezletilých dětí v době po rozvodu manželství rodičů se v poslední době posunulo směrem k rovnoměrnějšímu rozložení péče o nezletilé děti po rozvodu mezi oba rodiče. Střídavá péče rodičů dnes není rozhodně výjimkou, a to ani  případě, že  jeden z rodičů s touto péčí nesouhlasí.

střídavá péče

Je lepší střídavá péče nebo svěření do výlučné péče jednoho rodiče?

Rozvod manželství či rozchod partnerů je vždy emocionálně náročnou a většinou také více či méně bolestivou záležitostí pro každého z rozcházejících se životních partnerů. Neméně složitou je tato životní situace pro nezletilé děti rozvádějících se rodičů. Nicméně jak moc složitou závisí v podstatě pouze na rozvádějících nebo rozcházejících se rodičích.

výživné alimenty

Jak se stanoví výše výživného?

Vždy podle situace a podmínek vkonkrétní rodině, což je odpověď i na relativně častou otázku – Proč mám takové výživné, když soused či kamarádka má také dvě děti a platí či dostává výživné úplně jiné?